UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ

UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ
UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ

UDS 214 Universal


UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ

Samohybný univerzálny dokončovací stroj na automobilovom podvozku. Stroj je určený na dokončovacie zemné a výkopové práce. S použitím vhodného nástroja je vhodný aj na iné práce, ako hĺbenie základových rýh a kanálov, budovanie a údržbu inžinierskych sietí, opravy ropných a plynáreských potrubí.

Využitie:

» Výstavba a údržba infraštruktúry
» Výkopové a dokončovacie zemné práce
» Čistenie brehov, korýt riek a potokov
» Údržba ciest a odvodňovacích kanálov
» Budovanie inžinierských sietí
» Pomoc pri živelných pohromách a prírodných katastrofách


Veľkou výhodou UDS stroja na automobilovom podvozku je:

» rýchle nasadenie a presun aj v extrémnych podmienkach
» výborný prejazd pracovného stroja ťažkým terénom
» veľký dosah pracovného nástroja
» obsluha a ovládanie vozidla priamo z kabíny pracovného stroja

(s mikropojazdom pri prácach kde je potrebné časté presúvanie na krátke vzdialenosti)

Hlavné výhody


Mobilita

Teleskopické rýpadlo na automobilovom podvozku má veľký akčný rádius s rýchlym presunom medzi stanovišťami. Výborná prejazdnosť v náročnom teréne, vďaka automobilovým podvozkom.

Dosah

Jedinečná konštrukcia teleskopického výložníka s prepracovaným systémom predlžovacích ramien umožňuje dosiahnuť vodorovný dosah až 14,6m.

Mikropojazd

Možnosť ovládania podvozku z kabíny rýpadla zvyšuje produktivitu práce a operatívnosť UDS na pracovisku. Posun, zatáčanie a zastabilizovanie ovláda obsluha bez toho, aby presadla do kabíny podvozku.

Otočná hlava

Možnosť otáčania nástroja v plnom rozsahu n x 360° zvyšuje variabilitu stroja pri výkopových prácach alebo pri použití prídavných zariadení, napr. kladivo, mulčovač, kliešte....

 

Galéria


 


V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov
ohľadom UDS nás prosím neváhajte kontaktovať.

Email podpora
sales@uds.sk
Tel. linka UDS
+421 (0) 47 54 94 400