UNIVERZÁLNY ODTARASOVACÍ
STROJ

UNIVERZÁLNY DOKONČOVACÍ STROJ
UNIVERZÁLNY ODTARASOVACÍ STROJ

Pracovné dosahy

A Vodorovný dosah m
A1 So zasunutým teleskopom      6,3m
A2 S vysunutým teleskopom      10,5m
A3 S predĺžením 1,5 m      11,6m
A4 S predĺžením 3 m      13,1m

B Hĺbkový dosah (Pri zdvihu 0°,-90°)
B1 So zasunutým teleskopom 2,9m
B2 S vysunutým teleskopom 7m
B3 S predĺžením 1,5 m 8,2m
B4 S predĺžením 3 m 9,7m

C Hĺbkový dosah ( Pri zdvihu +30°,-60°)
C1 So zasunutým teleskopom 2,1m
C2 S vysunutým teleskopom 5,7m
C3 S predĺžením o 1,5 m 6,6m
C4 S predĺžením o 3 m 7,9m

D Vysýpacia výška
D1 So zasunutým teleskopom 3,4m
D2 S vysunutým teleskopom 5,5m
D3 S predĺžením o 1,5 m 6,6m
D4 S predĺžením o 3 m 7,4m

E Výškový dosah
E1 So zasunutým teleskopom 5m
E2 S vysunutým teleskopom 7m
E3 S predĺžením o 1,5 m 8m
E4 S predĺžením o 3 m 8,7m
 


V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov
ohľadom UDS nás prosím neváhajte kontaktovať.

Email podpora
sales@uds.sk
Tel. linka UDS
+421 (0) 47 54 94 400